Poslije rata nastavljena je ova divna svetkovina sa istim tokovima i ishodima. Međutim, aktivnošću osnovanog turističkog društva „Grmečka korida“ ova manifestacija dobija organizovan tok i novi sadržaj, čime su nestali kavgadžijski ishodi.
Kolika je popularnost i domet ove neobične i jedinstvene priredbe danas, pokazuje i broj prisutne publike, koji već dostiže cifru od 200 hiljada strasnih zaljubljenika.

  Web dizajn: Holzex-group d.o.o.
© 2011. Grmečka Korida. Sva prava zadržana.